Ile kosztuje rozwód?

adwokat Katarzyna Zagata
01.10.2017
Nikt nie lubi być zaskakiwany niespodziewanymi wydatkami. Jeśli zastanawiasz się jakie koszty wiążą się z postępowaniem rozwodowym, zapraszam Cię do zapoznania się z artykułem.

Opłata od pozwu

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł., niezależnie od tego czy wnosisz o rozwód z orzekaniem o winie, czy nie. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Sądu Okręgowego, w którym będzie się toczyło postępowanie. Można również dokonać opłaty bezpośrednio w kasie sądu lub opłacić pozew za pomocą znaków opłaty sądowej. Dowód uiszczenia opłaty (np. potwierdzenie przelewu) należy dołączyć do pozwu. Niedołączenie dowodu uiszczenia opłaty może niepotrzebnie przedłużyć  postępowanie (Sąd będzie wzywał do opłacenia pisma lub przedłożenia dowodu zapłaty). 

Jeżeli rozwód będzie orzeczony na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, Sąd zwraca powodowi (tj. osobie, która wnosi pozew) po uprawomocnieniu się wyroku połowę uiszczonej opłaty – tj. 300 zł. 

Zwolnienie od kosztów

Jak w każdym postępowaniu, również przy rozwodzie można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Jest to rozwiązanie wyjątkowe, dostępne dla osób ze szczególnie trudną sytuacją finansową. Jeśli chcesz skorzystać z takiego zwolnienia powinieneś załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wzór jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: kliknij aby zobaczyć formularz)

Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód?

Nie ma ustalonej stawki wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód. Wysokość honorarium zależy od indywidualnych ustaleń. Z pewnością można wyróżnić kryteria, którymi adwokaci kierują się wyceniając sprawę rozwodową. W swojej praktyce do każdej sprawy podchodzę indywidualnie. Przedstawiając wycenę sprawy rozwodowej biorę pod uwagę:

  • czy mój klient/klientka wnosi o orzekanie o winie małżonka (co wiąże się z możliwością uzyskania przez rozwiedzionego małżonka alimentów), 
  • czy małżonkowie mają małoletnie dzieci (wówczas trzeba uregulować kwestię władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów),
  • czy trzeba uregulować sposób korzystania ze wspólnego mieszkania (np. poprzez eksmisję agresywnego małżonka).

Oprócz powyższych kwestii biorę pod uwagę możliwości finansowe klienta. Czasami potrzeba czasu aby pozyskać środki na prowadzenie sprawy (np. do czasu uzyskania zabezpieczenia alimentów przed wydaniem wyroku). Często klienci doceniają elastyczne zasady rozliczania, np. płatność ratalną. Podstawą są jednak przejrzyste zasady współpracy. Klient musi od początku wiedzieć na jakie koszty musi się przygotować. 

Inne wydatki

W zależności od rodzaju przeprowadzonych dowodów postępowanie o rozwód może (ale nie musi!) generować dodatkowe wydatki. Wyróżnić tu należy koszty opinii biegłych (np. psychologa), a także zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków. 

Kto płaci koszty rozwodu?

Ostatecznie strona przegrywająca sprawę musi zwrócić drugiej stronie koszty procesu, o czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Jednak zanim to się stanie powód musi uiścić opłatę sądową a także wynagrodzenie pełnomocnika (jeżeli chce korzystać z usług profesjonalisty) oraz w zależności od wnioskowanych dowodów, np.  zapłacić zaliczkę za sporządzenie opinii biegłego. 

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.