Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym

adwokat Katarzyna Zagata
05.01.2018
Osoby najbliższe ofiary śmiertelnej wypadku komunikacyjnego są uprawnione do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania, a także renty i zwrotu kosztów leczenia oraz pogrzebu. Świadczenia przysługują nawet jeśli nie udało się ustalić sprawcy wypadku, a także jeśli zmarły przyczynił się do wypadku.

Komu należy się odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej w wypadku?

Zgodnie z orzecznictwem osobami najbliższymi dla ofiary wypadku komunikacyjnego są przede wszystkim krewni oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu. Z pewnością do kręgu tych osób zaliczamy m.in. dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków, dziadków, a także osoby pozostające w konkubinacie. Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku komunikacyjnego. Przysługuje ono jeżeli na skutek śmierci ofiary wypadku komunikacyjnego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego bliskich.

Na przykład jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny lub jeśli bez dochodów, które przynosił do domu, rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.10.2017r., sygn. akt V ACa 170/17 „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej należy odczytywać nie tylko w materialnym aspekcie zmienionej sytuacji bliskiego członka rodziny zmarłego, ale w szerszym kontekście, uwzględniającym przesłanki pozaekonomiczne określające tę sytuację, np. utratę oczekiwania przez osobę poszkodowaną na pomoc i wsparcie członka rodziny, których mogła ona zasadnie spodziewać się w chwilach wymagających takich zachowań.”

Jakie zadośćuczynienie przysługuje za śmierć w wypadku komunikacyjnym?

Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią w wypadku samochodowym przysługuje również najbliższym członkom rodziny zmarłego. Nie ma przy tym znaczenia czy zmarły pozostawał w związku małżeńskim czy w związku nieformalnym. Zadośćuczynienie należy się również dziecku, które urodziło się po śmierci ojca, który zginął w wypadku samochodowym. Jakie czynniki należy uwzględnić szacując wysokość należnego zadośćuczynienia? Należy wziąć pod uwagę m.in. dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby najbliższej, rolę w rodzinie pełnioną przez osobę zmarłą, stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolność jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy czy też wiek pokrzywdzonego.

Jakie kwoty zadośćuczynienia są wypłacane za śmierć w wypadku?

Ubezpieczyciele sprawców wypadku często odmawiają wypłaty świadczeń lub zaniżają należne kwoty. Dlatego bardzo ważne jest aby już na etapie zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela być reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika. Rolą adwokata jest zgłoszenie odpowiednich żądań, oszacowanie należnych kwot, a także złożenie właściwych wniosków kiedy sprawa będzie na etapie postępowania sądowego. Kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania wypłacane na skutek wygrania sprawy sądowej, są wielokrotnie wyższe niż przyznawane przez ubezpieczycieli.

Przykładowo Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia dla córki, która urodziła się po śmierci ojca w wypadku drogowym jest 100.000 zł. (wyrok z dnia 15.09.2017r., sygn. akt 1027/16).

W jakim czasie można ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela oraz dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania na drodze sądowej jest niezależne od postępowania karnego po wypadku. Nie trzeba zatem czekać aż przeciwko sprawcy zapadnie wyrok skazujący. Można dochodzić swoich praw nawet jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany, a także jeśli ofiara wypadku swoim zachowaniem przyczyniła się do wypadku. Ubezpieczyciel powinien w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczeń wypłacić stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Swoich praw można dochodzić nawet do 20 lat od dnia śmierci bliskiego na skutek wypadku. Nie trzeba czekać do zapadnięcia wyroku na przyznanie stosownych kwot. Dzięki zabezpieczeniu powództwa można uzyskać kwoty pozwalające na poprawę sytuacji materialnej rodziny już w trakcie trwania postępowania.

 

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.