Jak otrzymać wynagrodzenie za służebność przesyłu?

adwokat Katarzyna Zagata
11.06.2018
Na Twojej działce stoi słup energetyczny lub biegną nad nią linie wysokiego napięcia? Sprawdź co należy Ci się od przedsiębiorstwa przesyłowego.

Jako właściciel nieruchomości masz prawo korzystać z niej w pełni i nikt nie powinien tego prawa zakłócać. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których Twoje prawa jako właściciela mogą być ograniczane. Jedną z nich jest służebność przesyłu. Polega ona na prawie do korzystania z urządzeń przesyłowych (np. słupy, rury, linie energetyczne) posadowionych na cudzym gruncie przez przedsiębiorcę przesyłowego (dostawcę mediów- gaz, prąd, woda).

Jeśli zatem na Twojej działce znajdują się urządzenia przesyłowe masz prawo domagać się wynagrodzenia za korzystanie z nich przez przedsiębiorcę, który je wybudował. W tym celu należy wezwać przedsiębiorcę do umownego ustanowienia służebności przesyłu. Najczęściej przedsiębiorcy nie chcą dobrowolnie zapłacić za korzystanie z służebności, podnosząc np. że na skutek upływu czasu doszło do zasiedzenia.

Jaki sąd ustanawia służebność przesyłu?

Kolejnym etapem jest złożenie w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości wniosku o ustanowienie służebności przesyłu. Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu podlega opłacie w wysokości 40 zł. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości) musi udowodnić swoje twierdzenia i załączyć do wniosku odpowiednie dokumenty (m.in. odpis z księgi wieczystej, kopię mapy zasadniczej, wypis ze skorowidza działek). W przeciwnym razie, naraża się na oddalenie wniosku. Polecam skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub rady prawnego), który odpowiednio sformułuje wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych (m.in. geodety i rzeczoznawcy majątkowego) i będzie skutecznie odpierał zarzuty przedsiębiorcy przesyłowego.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zależy od wielu czynników (m.in. wartości nieruchomości, powierzchni pasa służebności przesyłu). W praktyce waha się od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Oprócz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, które zazwyczaj jest wypłacane jednorazowo, właścicielowi nieruchomości należy się również odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Należy go jednak dochodzić w osobnym procesie z uwagi na inny tryb postępowania.

 

Photo by chuttersnap on Unsplash

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.