Co zrobić kiedy rodzic porzuca dziecko ze związku nieformalnego?

adwokat Katarzyna Zagata
01.10.2017
Rodzice dzieci, które urodziły się w konkubinacie mają wobec nich takie same obowiązki jak wobec dzieci, które urodziły się w małżeństwie. Zazwyczaj oboje rodziców w związku nieformalnym dysponuje pełnią władzy rodzicielskiej. Co zrobić gdy jedno z nich decyduje się zostawić rodzinę?

Pierwszym krokiem powinno być uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej. Porzucenie dziecka jest tzw. „rażącym zaniedbaniem obowiązków”, które może doprowadzić do pozbawienia tego rodzica władzy rodzicielskiej, o czym mowa w art. 111 §  1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeśli matka lub ojciec wyprowadzi się z domu do nowego partnera i nie interesuje się losem dziecka, drugi z rodziców powinien wystąpić do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) z wnioskiem o powierzenie mu władzy rodzicielskiej (oraz pozbawienie lub ograniczenie tej władzy drugiemu rodzicowi). Właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małoletniego, a w razie niemożności jego ustalenia, sąd miejsca jego pobytu. Uczestnikami postępowania są rodzice dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym. 

Pozbawienie jest najdalej idącą ingerencją w sferę władzy rodzicielskiej. Rodzic, któremu władza została ograniczona ma prawo do współdecydowania o najważniejszych kwestiach dotyczących dziecka, np. wybór szkoły, podjęcie leczenia. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje zerwania wszelkich więzi między rodzicem pozbawionym władzy rodzicielskiej a dzieckiem, w szczególności rodzic ten zachowuje prawo do kontaktów z dzieckiem, nadal istnieje obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka, zostają zachowane zasady dziedziczenia.

Z uwagi na to, że w sądzie liczą się dowody a nie twierdzenia, do postępowania należy się odpowiednio przygotować. Strona, która wnosi o powierzenie jej władzy, musi udowodnić, że dziecko zostało porzucone przez drugiego rodzica. Przydatne będą tutaj wszelkie oświadczenia – smsy, maile, w których matka lub ojciec wskazuje, że „zrzeka się” dziecka, chce sobie ułożyć życie na nowo. Potrzebne będą również zeznania świadków, którzy mają wiedzę o sytuacji rodziny. Sąd może w toku postępowania przeprowadzić również dowód z wysłuchania dziecka, a także z opinii biegłego. Ważne jest aby w odpowiednim czasie przeprowadzić stosowne dowody. W przeciwnym wypadku można się narazić na przegranie sprawy.

Jeśli rodzic pomimo rozstania uczestniczy w życiu dziecka, poświęca mu czas, partycypuje w kosztach jego utrzymania, wówczas pozbawianie go władzy jest bezpodstawne. W takiej sytuacji należy uregulować kwestie alimentów oraz kontaktów z dzieckiem. 

Każdą sprawę należy oceniać indywidualnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka.

W tym artykule przeczytasz jak uzyskać alimenty na dziecko po rozpadzie związku.

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.