Czy warto wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie?

adwokat Katarzyna Zagata
16.11.2018
Zastanawiasz się jak szybko uzyskać rozwód? Chcesz otrzymywać alimenty dla siebie od byłego małżonka? Sprawdź kiedy warto wnosić o orzekanie winy przy rozwodzie.

Orzekając rozwód sąd rozstrzyga czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jednak na zgodne żądanie małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. Wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeśli małżonkowie wnoszą o orzekanie o winie sąd może ustalić, że winę ponosi jeden z małżonków lub że oboje są winni rozkładu pożycia.

Kwestia winy ma duży wpływ na czas trwania postępowania. Jeśli chcemy żeby sąd orzekał o winie, wówczas sprawa w sądzie będzie trwała dłużej. W tym artykule możesz sprawdzić ile trwa sprawa o rozwód. Jeśli małżonkowie zgodnie wnoszą o zaniechanie orzekania o winie – mogą uzyskać wyrok już na pierwszej rozprawie. W przeciwnym wypadku sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia winy, do którego należy się odpowiednio przygotować.

Co może być dowodem w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?

Żeby udowodnić winę należy zgłosić w pozwie (lub odpowiedzi na pozew w przypadku pozwanego) dowody, które ją potwierdzają. Mogą nimi być np. zeznania świadków, wyrok w sprawie o znęcanie się, notatki z interwencji policji, zdjęcia, nagrania, zaświadczenia lekarskie (w tym obdukcje), maile, smsy, wydruki z portali społecznościowych, zaświadczenia o pobytach w izbie wytrzeźwień.

Z jakich powodów sąd może orzec winę przy rozwodzie?

Do najczęstszych powodów orzekania o winie należą: stosowanie przemocy, alkoholizm lub inne nałogi, zdrada. Sąd może orzec o winie również z innych względów, np. porzucenia rodziny czy zatajenia choroby psychicznej. Zawsze należy jednak badać całokształt okoliczności sprawy oraz postawy obojga małżonków. Sąd nie przyjmie „automatycznie”, że winnym rozkładu pożycia jest małżonek, który zdradził. Może on podnieść, że faktycznie wspólne pożycie ustało przed związaniem się z nową partnerką/partnerem.

Kiedy sąd orzeka o alimentach dla małżonka?

Jeśli między małżonkami występują duże różnice w zarobkach, warto rozważyć wniesienie pozwu z orzeczeniem o winie. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może zasądzić alimenty. Alimenty mogą być również zasądzone na rzecz małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Łatwiej zatem o zasądzenie alimentów od małżonka, który został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia.

Czy orzekanie o winie ma wpływ na władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi?

Wina dotyczy relacji między małżonkami, a nie relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Są jednak takie sytuacje kiedy orzeczenie o winie ma realny wpływ na władzę rodzicielską i kontakty. Jeśli np. rozwód zostanie orzeczony z winy męża, który stosował przemoc wobec rodziny, to z pewnością będzie to miało przełożenie na orzeczenie dotyczące ograniczenia (lub pozbawienia) władzy rodzicielskiej, a także na sposób uregulowania kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Często, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego strony chcą zmiany orzeczenia dotyczącego rozstrzygnięć związanych z dziećmi (np. zmiany kontaktów). Uzyskanie wyroku z orzeczeniem o winie może w określonych przypadkach utrudnić późniejszą zmianę wyroku w przedmiocie władzy rodzicielskiej lub kontaktów stronie, której przypisano winę w wyroku rozwodowym.

Z uwagi na fakt, że postepowanie w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie zazwyczaj trwa dłużej niż sprawa o rozwód bez orzekania o winie, generuje ono większe koszty. O tym ile kosztuje rozwód, możesz przeczytać w tym artykule. Trzeba też pamiętać, że w toku sprawy strona może zmienić zdanie co do tego czy żąda rozwodu z orzekaniem o winie, czy nie. Każda sprawa jest inna i warto przed podjęciem tej ważnej życiowej decyzji zasięgnąć porady profesjonalisty.

Photo by Eric Ward on Unsplash
Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.