4 sposoby jak uniknąć problemów prawnych

adwokat Katarzyna Zagata
01.10.2017
W prawie tak jak w medycynie działa zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Poznaj 4 sprawdzone sposoby jak uniknąć problemów prawnych.

1. Czytaj umowy zanim je podpiszesz

Być może jest to dla Ciebie oczywiste. Uwierz, że wiele osób ma z tym problem. Często najbardziej kontrowersyjne postanowienia to te pisane „małym druczkiem”. O ile działasz jako konsument (czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), prawo chroni Cię przed niektórymi klauzulami jako słabszą stronę umowy. W sytuacji kiedy działasz jako przedsiębiorca nie ma taryfy ulgowej. Wielu procesów sądowych udałoby się uniknąć gdyby osoby prowadzące działalność gospodarczą konsultowały się z adwokatem przed podpisaniem umowy. Adwokat powinien zwrócić uwagę na ryzyka jakie grożą Ci w związku z poszczególnymi postanowieniami umowy, a także zaproponować klauzule umowne, które będą chroniły Twoje interesy. Z pewnością taka konsultacja będzie tańsza niż długotrwały proces sądowy. 

2. Nie daj się złapać na „genialne biznesy”

Jeśli ktoś proponuje Ci posadę prezesa lub członka zarządu w spółce z o.o. nie musi to oznaczać, że wygrałeś los na loterii. Takie stanowisko zawsze wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Wiele osób zgodziło się (mniej lub bardziej świadomie) pełnić rolę tzw. „słupów”. Pamiętaj, że zarówno prezes jak i członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność solidarną i subsydiarną ze spółką.  To znaczy, że odpowiadają swoim majątkiem osobistym za długi spółki jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Możesz nawet ponieść odpowiedzialność za zobowiązania, o których nie wiedziałeś. Zanim zgodzisz się na pełnienie funkcji w spółce, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który powie Ci z jakimi konsekwencjami się to wiąże i zbada dokumenty udostępnione przez spółkę w KRS w celu oszacowania ryzyka.

3. Odbieraj korespondencję z sądu

Niektórzy są tak przytłoczeni swoimi problemami, że nie odbierają korespondencji z sądu, licząc na to, że problem sam zniknie. Tak się oczywiście nie dzieje. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, uznaje się je za dokonane. Jeżeli listonosz nie zastanie Cię w miejscu zamieszkania, zostawi Ci zawiadomienie, że należy je odebrać w terminie 7 dni. Jeżeli w ciągu 7 dni nie odbierzesz pisma, dostaniesz zawiadomienie powtórne i kolejne 7 dni na odbiór. Po upływie tego czasu doręczenie będzie uznane za dokonane. Jeżeli odbierzesz pismo, będziesz mógł stawić się w sądzie i przedstawić swoją wersję wydarzeń. Nawet jeśli nie możesz sobie pozwolić na pełnomocnika z wyboru, możesz wówczas wnosić o wyznaczenie adwokata z urzędu, który będzie reprezentował Twój interes. Pamiętaj, że w przesyłce z sądu może się znaleźć, np. nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny. Jeśli nie wniesiesz w odpowiednim terminie przewidzianych prawem środków, (np. sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym lub zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym), sam pozbawisz się swoich praw.

4. Stawiaj się na wezwania sądu

Stawienie się na rozprawie, nawet w roli świadka, często wiąże się ze stresem. Nie warto jednak ignorować wezwań z sądu. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd nakłada na świadka grzywnę. Jeżeli zostałeś pozwany i nie stawiasz się na wezwanie sądu, w niektórych sprawach sąd może wydać wyrok zaoczny. Oznacza to, że sprawa może zostać rozstrzygnięta na Twoją niekorzyść jeśli nie będziesz brał udziału w rozprawie. 

Pamiętaj, że im wcześniej zgłosisz się do adwokata, tym większa szansa, że sprawa zakończy się  Twoim sukcesem. 

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.