Jakie odszkodowanie przysługuje za wypadek przy pracy?

adwokat Katarzyna Zagata
15.10.2017
Obok zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, pracownikowi który uległ wypadkowi przy pracy, należy się jednorazowe odszkodowanie.

Podstawowym warunkiem jego przyznania jest stwierdzenie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy jest uzależniona od procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. Obecnie, od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. za każdy procent uszczerbku należy się 809 zł. Kwota ta stanowi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jak obliczyć wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy?

Przykład:

Pani Magdalena uległa wypadkowi przy pracy, na skutek którego doznała złamania kości piętowej znacznego stopnia. Lekarz orzecznik ustalił 20 % uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie wynosi 16.180 zł. (20x809= 16.180 zł.)

Wyższe odszkodowanie przysługuje osobom, które w skutek wypadku przy pracy stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Wówczas jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie, od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. jest to kwota 14165 zł.)

Jakie odszkodowanie przysługuje rodzinie zmarłego w wyniku wypadku przy pracy?

Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, przysługuje ono w wysokości 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (obecnie, od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. jest to kwota 72850 zł.) gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko. W sytuacji gdy uprawniony jest inny członek rodziny odszkodowanie wynosi połowę tej kwoty, tj. 36425 zł.

Oprócz jednorazowego odszkodowania z ZUS, pracownikowi mogą przysługiwać również inne świadczenia, np. z tytułu dodatkowego ubezpieczenia. Jeśli wypadek przy pracy był jednocześnie wypadkiem komunikacyjnym poszkodowanemu pracownikowi będzie przysługiwało również odszkodowanie oraz zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.