Jak zwrócić towar kupiony przez internet?

adwokat Katarzyna Zagata
28.12.2017
Chcesz zwrócić zakupy, które zamówiłeś przez internet? Sprawdź jakie prawa przysługują konsumentowi.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. kupując przez internet jako konsument (czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Przedsiębiorca (właściciel sklepu internetowego), u którego kupujesz musi Cię poinformować o tym prawie i nie może skrócić tego terminu. Niektóre sklepy internetowe zaniedbują ten obowiązek – wówczas masz aż 12 miesięcy po upływie 14 dni na odstąpienie od umowy, chyba że właściciel sklepu zreflektuje się i poinformuje Cię w tym czasie o prawie odstąpienia od umowy – wówczas ma zastosowanie 14 dniowy termin.

Sklep internetowy może wyznaczyć bardziej korzystny (dłuższy) dla konsumenta termin na dokonanie zwrotu. Wówczas jest on wiążący.

Początek biegu terminu wyznacza dzień, w którym odebrałeś zamówiony towar. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane w terminie 14 dni (może zatem później dojść do adresata-sklepu, liczy się data nadania).

Niektóre sklepy zamieszczają na swoich stronach formularze zwrotu. Wówczas konsument może odstąpić od umowy przez ich wypełnienie w wersji elektronicznej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli sklep internetowy nie zamieścił wzoru odstąpienia od umowy na stronie, należy złożyć oświadczenie, w którym zawrzemy następujące informacje:

  • nazwę i adres przedsiębiorcy (właściciela sklepu internetowego)
  • imię, nazwisko, adres konsumenta (kupującego)
  • oświadczenie: Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy
  • data zawarcia umowy,
  • data i czytelny podpis konsumenta.

Najkorzystniej wysłać je listem poleconym do sprzedawcy, koniecznie przed upływem 14 dniowego terminu (chyba, że sprzedawca wyznaczył dłuższy termin lub nie dopełnił obowiązku poinformowania o terminie). Najlepiej razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odesłać od razu towar, który chcemy zwrócić. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Photo by freestocks.org on Unsplash

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.