Prawo pracy

 • Reprezentacja przed sądem
 • Porady prawne
 • Pisma
 • Negocjacje

Prawo pracy

Jestem świadoma, że problemy w pracy muszą być rozwiązane w najkrótszym możliwym czasie. Pracownik wnoszący odwołanie lub składający pozew w sądzie pracy nie musi ponosić kosztów sądowych. Pomagam różnym grupom zawodowym w ochronie ich praw. Bez względu na to z jakim problemem się zmagasz - potrzebujesz efektywnych rozwiązań prawnych aby móc rozwijać swoją karierę.

Przykładowe sprawy

 • Ochrona praw pracowników,
 • Zwolnienia dyscyplinarne,
 • Wypowiedzenia,
 • Wynagrodzenie za nadgodziny,
 • Zakaz konkurencji,
 • Wypadki przy pracy,
 • Zakaz dyskryminacji,
 • Mobbing
 • Upomnienie, nagana

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.